Specijalističke studije

Semestar I

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU 10.0 Obavezan
EKONOMIJA ZA MENADŽERE 10.0 Obavezan
MENADŽMENT PROMJENAMA 10.0 Obavezan

Semestar II

Naziv predmeta ETCS Status predmeta

Smjerovi

Organizacija

Naziv predmeta ETCS Semestar
PREDUZETNIČKO LIDERSTVO 7.5 8
ORGANIZACIJSKO DIZAJNIRANJE I PONAŠANJE 7.5 8

Osiguranje i aktuarstvo

Naziv predmeta ETCS Semestar
FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA 7.5 8
OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM 7.5 8

Menadžment investicijama

Naziv predmeta ETCS Semestar
EVALUACIJA PREDUZEĆA 7.5 8
EVALUACIJA INVESTICIJA 7.5 8

Marketing menadžment

Naziv predmeta ETCS Semestar
UPRAVLJANJE MARKETINGOM 7.5 8
POSLOVNI MARKETING 7.5 8

Menadžment trgovine

Naziv predmeta ETCS Semestar
STRATEŠKI TRGOVINSKI MENADŽMENT 7.5 8
GLOBALNI TRGOVINSKI MARKETING 7.5 8

Menadžment organizacije

Naziv predmeta ETCS Semestar
PROJEKTOVANJE ORGANIZACIJE 7.5 8
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM 7.5 8

Elektronsko poslovanje

Naziv predmeta ETCS Semestar
INTERNET TEHNOLOGIJE 7.5 8
ELEKTRONSKO BANKARSTVO 7.5 8

Psihološka ekonomija

Naziv predmeta ETCS Semestar
KREATIVNA EKONOMIJA 7.5 8
PONAŠANJE POTROŠAČA 7.5 8

Sistemi poslovne inteligencije

Naziv predmeta ETCS Semestar
POSLOVNE BAZE PODATAKA 7.5 8
SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE 7.5 8

Menadžment međunarodnog poslovanja

Naziv predmeta ETCS Semestar
MEĐUNARODNA TRGOVINA 7.5 8
MEĐUNARODNE BIZNIS STRATEGIJE 7.5 8

Informatički menadžment

Naziv predmeta ETCS Semestar
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 7.5 8
RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA 7.5 8

Menadžment javnog sektora

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA 7.5 8
FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA 7.5 8

Menadžment ljudskih resursa

Naziv predmeta ETCS Semestar
ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA 7.5 8
PREDUZETNIČKO LIDERSTVO 7.5 8

Matematičke metode u biznisu

Naziv predmeta ETCS Semestar
MAKROEKONOMSKA ANALIZA 7.5 8
MODELI OPTIMIZACIJE 7.5 8

Analiza biznisa

Naziv predmeta ETCS Semestar
METODE ZA ISTRAŽIVANJE U BIZNISU 7.5 8
ANALIZA PODATAKA ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE 7.5 8

Menadžment u sportu

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA 7.5 8
MENADŽMENT U SPORTU 7.5 8

Menadžment u zdravstvu

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA 7.5 8
MENADŽMENT U ZDRAVSTVU 7.5 8

Menadžment u kulturi

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA 7.5 8
MENADŽMENT U KULTURI 7.5 8

Menadžment javne uprave

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA 7.5 8
MENADŽMENT JAVNE UPRAVE 7.5 8

Međunarodne finansije

Naziv predmeta ETCS Semestar
MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE 7.5 8
MEĐUNARODNA FINASIJSKA TRŽIŠTA 7.5 8

Poslovna logistika

Naziv predmeta ETCS Semestar
LOGISTIČKI MENADŽMENT 7.5 8
UPRAVLJANJE TRANSPORTOM 7.5 8

Menadžment biznisom

Naziv predmeta ETCS Semestar
PREDUZETNIČKO LIDERSTVO 7.5 8
KORPORATIVNE BIZNIS STRATEGIJE 7.5 8