BIZNIS ANALIZA

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama i tehnikama analize finansijskih izvještaja u cilju donošenja racionalnih poslovnih i investicionih odluka.