EKONOMIJA ZA MENADŽERE

  • Semestar: 7
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 10.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave: