MARKETING U TRGOVINI

Trgovina, kao tržišna institucija, ima veliki uticaj na razvoj adekvatne tržišne strukture i regularno ispoljavanje ekonomskih aktivnosti tj. značajan je instrument stvaranja i razvoja modernog i efikasnog ekonomskog sistema. Stoga je i cilj ove discipline savladavanje koncepta i vještina marketinga u trgovini, kako bi se studenti što bolje pripremili za buduće poslove menadžera.