OSNOVI MARKETINGA

Da se studetni upoznaju sa teorijom i praskom savremenog marketinga; Da se pripreme za rješavanje praktičnih problema u preduzećima