POSLOVNA INFORMATIKA

  • Semestar: 1
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 5.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i terminologijom informacionih tehnologija i njihovoj primjeni u ekonomiji (hardver, softver, mreže, baze podataka, Windows, Word, Excel, Internet )