POSLOVNE FINANSIJE

  • Semestar: 4
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Sinteza računovodstveno - finansijskih znanja u funkciji upravljanja finansijama preduzeća.