POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 5.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznavanje sa terminologijom i vještinama neophodnim za komuniciranje na engleskom jeziku u oblasti ekonomije, biznisa, finansija, marketinga i menadžmenta.