POSLOVNO ODLUČIVANJE

Upoznavanje sa metodima i tehnikama za donošenje optimalnih poslovnih odluka