RAČUNOVODSTVO

Razmatranje osnovnih pitanja racunovodstva i sistema dvojnog knjigovodstva, odnosno upoznavanje studenata sa racunovodstvom kao osnovnim jezikom poslovne komunikacije, savladavanje racunovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija i sastavljanja finansijskih iskaza primjena MRS i sl.\

aa

INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA

-RAČUNOVODSTVO, školska 2016/17-

 


Naziv predmeta:

RAČUNOVODSTVO

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

111003057

Obavezan

III

9

3P+4V

             

 

Studijski programi za koje se organizuje:

Akademski osnovni studijski program Ekonomskog fakulteta (studije traju 8 semestara, 240 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima:nema uslovljenosti, ali je poželjno- položen ispit iz Ekonomike i Prava

Ciljevi izučavanja predmeta: Razmatranje osnovnih pitanja računovodstva i sistema dvojnog knjigovodstva, odnosno upoznavanje studenata sa računovodstvom kao osnovnim jezikom poslovne komunikacije, savladavanje računovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija i sastavljanja finansijskih iskaza primjena MRS i sl.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Ana Lalević Filipovic, vanredni profesor;  dr Tanja Laković, saradnik u nastavi; mr Selma Demirović, saradnik u nastavi

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, aktivnosti na časovima.

PLAN RADA

Nedjelja

i datum

Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i  ostale nastavne sadržaje (O); Planirani oblik  provjere znanja (Pz)

Pripremna nedjelja

Upoznavanje, priprema i upis semestra.

26.09. – 02.10.

P/V

RAZVOJ, STRUKTURA, KLASIFIKACIJA I SAVREMENI ASPEKT RAČUNOVODSTVA

03.10. – 09.10.

P/V

INSTRUMENTI ORGANIZACIJE RAČUNOVODSTVA

10.10. – 16.10.

P/V

RAČUNOVODSTVENA NAČELA I REGULATIVA; RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PDV-a; OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA NOVOOSNOVANA I POSTOJEĆA PREDUZEĆA (otvaranje i zaključak računa stanja i uspjeha...)

17.10. – 23..10.

P/V

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE

24.10. – 30.10.

P/V

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT KAPITALA  (SOPSTVENOG I POZAJMLJENOG) PREDUZEĆA

31.10. – 06.11.

P/V

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT NABAVKE MATERIJALA

07.11. – 13.11.

P/V

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POSLOVNIH PROMJENA NA ROBI (nabavka),

14.11. – 20.11.

P/V

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRIMARNIH TROŠKOVA I RASHODA U FINAN.KNJIGOVODSTVU (pojam, klasifikacija, odnos troškova, utrošaka i izdataka...); KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE POSLOVNIH RASHODA; TROŠKOVI MATERIJALA, NABAVNA VRIJEDNOST REALIZOVANE ROBE;

21.11. – 27.11.

P/V

TROŠKOVI LIČNIH ZARADA I NAKNADA, TROŠKOVI AMORTIZACIJE; VREMENSKO RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA;  TROŠKOVI REZERVISANJA,

28.11. – 04.12.

P/V

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA, FINANSIJSKI RASHODI, OSTALI RASHODI...; RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRIHODA U FINANSIJSKOM KNJIGOVODSTVU (pojam, klasifikacija, knjigovodstveno obuhvatanje..),

05.12. – 11.12.

P/V

OBRAČUN PERIODIČNOG REZULTATA PREDUZEĆA

12.12. – 18.12.

P/V

KOLOKVIJUM

19.12. – 25.12.

P/V

OSTALE POSLOVNE PROMJENE I PRIPREMA ZA SASTAVLJANJE OSNOVNIH FINANSIJSKIH ISKAZA (vanbilansna evidencija, predzaključna knjiženja, greške u knjigovodstvu...).

26.12. – 01.01.

P/V

POPRAVNI KOLOKVIJUM (26.12.)

02.02.– 08.01.

Pz

Priprema za završni ispit

JANUAR

Završni ispit i popravni završni ispit

Obaveze studenta u toku nastave: Poželjno prisustvo na  predavanjima, aktivno učestvovanje studenata u toku izvođenja nastave i vježbi.

Konsultacije:

 

1.        profesor: ponedeljak: 09:15-10:15h; mail adresa: analf@ac.me

2.        saradnik T. Laković: utorak: 8:30 -9:30; mail adresa: tanjavu@ac.me

3.        saranik S. Demirović: četvrtak 10:00h do 11:00h, selmad@ac.me

                           

Opterećenje studenta u časovima:

nedjeljno

9 ECTS x 40/30 =12 sata

Struktura:

3 sata predavanja

4 sata vježbi

5 sati za samostalni rad i konsultacije

 

u semestru

Ukupno opterećenje za predmet:   9 ECTS x 30 = 270 sati

Struktura:

Nastava i završni ispit:         12 sata x 16 nedelja =192 sati

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):

                                              12 sata x 2 nedelje =24 sati

Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku:

                                              327 –(192+24) = 54 sat

Literatura:

Obavezna:

1.       prof.dr Slobodan Malinić, docent dr Ana Lalević-Filipović „Računovodstvo“, Ekonomski fakultet Podgorica, Podgorica, 2009;

2.       mr Tanja Laković, „Zbirka zadataka iz računovodstva“, Ekonomski fakultet Podgorica, Podgorica, 2013.

3.        Sidney J. Gray, belverd E. Needles „Finansijsko računovodstvo-opšti pristup (prevod) „ Savez Računovođa i revizora Republika Srpska, 2002;

4.        Dr Kata Škarić-Jovanović; Dr Radiša Radovanović ''Finansijsko računovodstvo'', Ekonomski fakultet u Beogradu, centar za izdavačku djelatnost, 2004;

5.        Malinić Dr Slobodan, ''Upravljačko računovodstvo i obračun troškova i učinaka'', Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2004.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

·         KOLOKVIJUM sa maksimum 45 poena (Test se sastoji od zadataka iz materije koja je obrađena do momenta održavanja kolokvijuma).

·         Projektni zadatak se boduje sa maksimum 5 bodova (rad u timu od 4 člana..case study)

Često postavljana pitanja

Kako da otvorim nalog?

Da bi ste pristupili zaštićenom dijelu sajta (Oglasna tabla) i bili u mogućnosti da primate obavještenja na svoj email nalog, morate kreirati svoj korisnički nalog. Klikom na dugme ispod možete započeti proces registracije. Biće vam potreban Vaš broj indeksa i validna email adresa.

Klikni za pokretanje registracije

Zašto moj nalog još uvijek nije aktivan?

Ukoliko ste se registrovali u prethodnih 48 časova, a još uvijek nijeste primili email sa potvrom o aktivaciji vašeg naloga, molimo Vas da se obratite Administratoru sistema putem elektronske pošte na adresu miodrag@ac.me

Moj nalog je blokiran. Šta da radim?

Ukoliko je Vaš nalog blokiran, morate se obratiti Administratoru sistema putem elektronske pošte na adresu miodrag@ac.me sa subjekt poljem "Blokiran korisnicki nalog"

Ne mogu da nađem rezultate ispita.

Rezultati provjere znanja, kao i ostali materijal vezan za predavanja možete naći u sekciji "Oglasna tabla" u dijelu menija "NASTAVA I STUDENTI" u gornjem dijelu sajta.
Za pristup podacima morate biti registrovan korisnik. Registraciju možete započeti klikom na link ispod.

Klikni za pokretanje registracije