TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

  • Semestar: 5
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Osnovni cilj predmeta je da obrazuje studente da u uslovima savremene tržišne privrede efektivno, efikasno i na fer način realizuju raznovrsne strategije tržišnog komuniciranja. Naime, tržišno komuniciranje jedna je od najznačajnijih determinanti uspješnog poslovanja preduzeća u modernoj tržišnoj privredi, koja se bavi najvidljivijim aspektima marketinga – različitim načinima komuniciranja između preduzeća i njegovih klijenata. Marketing orijentacija preduzeća podrazumijeva usmjerenost ka potrošaču u cilju prepoznavanja i zadovoljavanja njegovih potreba, kako bi preduzeće efikasno upravljalo sredstvima i ostvarilo željeni profit. No, i pored toga što je potrebno imati pravi proizvod, na pravom mjestu, u pravo vrijeme i po odgovarajućoj cijeni, preduzeće treba o tome i da obavijesti svoje postojeće i potencijalne kupce. Preduzeće komunicira sa svojim kupcima uz pomoć nekoliko osnovnih oblika marketing komuniciranja. To su: lična prodaja, privredna propaganda (oglašavanje), unapređenje prodaje i odnosi s javnošću (publicitet). Svaki od navedenih oblika komuniciranja ima posebne karakteristike, čije poznavanje omogućava efikasno upravljanje oblicima komuniciranja, kao i postizanje maksimalne efikasnosti uloženih sredstava. Takođe, različiti proizvodi i usluge, kao i različite kategorije kupaca i potrošača, zahtijevaju i različite načine komuniciranja sa njima. Upravo izučavanje tih specifičnosti pojedinih oblika komuniciranja, kao i razlika u načinu komuniciranja s različitim kategorijama kupaca predstavlja osnovni sadržaj ovog predmeta. Krajnji cilj predmeta nije samo da studenti ovladaju modernom koncepcijom integrisanih marketing komunikacija, već i da nauče da saznanja iz ove discipline primijene u specifičnom kontekstu – u kontinuiranom komuniciranju privrednih subjekata sa postojećim i potencijalnim kupcima. Ključne riječi: komuniciranje, tržište, strategija, potrošači, integrisane marketing komunikacije, lična prodaja, privredna propaganda, unapređenje prodaje, PR, publicitet...