UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima elektronskog poslovanja